Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1983 και λειτουργεί ως δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, αναπτύχθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς του δικαίου, ιδίως στον τομέα κάθε είδους ακίνητης περιουσίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στους εντολείς μας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.

Συνεργάζεται με άλλα δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και με έμπειρους συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, αλλά και επιστήμονες που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους συνεισφέρουν στον αποτελεσματικό χειρισμό νομικών υποθέσεων με ιδιαίτερα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της συμβουλευτικής προληπτικής δικηγορίας όσο και στον τομέα της νομικής εκπροσώπησης και παράστασης σε όλα τα Δικαστήρια.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ - Δικηγόρος Δ.Σ. Ηρακλείου

Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου

Ειδικότητα: Αστικό δίκαιο, δίκαιο Εθνικού Κτηματολογίου, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, εμπορικές μισθώσεις, απαλλοτριώσεις ακινήτων και εμπορικό δίκαιο. Με μεγάλη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για κατάρτιση συμβάσεων και συμβιβασμού υποθέσεων.

Ιδρυτής και νόμιμος εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «Κων/νος Αράπογλου δικηγορική εταιρία» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ιδρυτής (1991) και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου (ΕΝΙΔΑΝΗ).

Δημοσιεύσεις: Αναρίθμητες δημοσιεύσεις σε ελληνικά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, σχετικά με τα ακίνητα, τις μισθώσεις και το Real Estate.

Ομιλεί Αγγλικά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ – Δικηγόρος, Δ. Σ. Ηρακλείου

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Εξειδίκευση: Αστικό Δίκαιο, δίκαιο Εθνικού Κτηματολογίου, εμπορικές μισθώσεις, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας και συνιδιοκτησίας, εμπορικό δίκαιο.

Υπεύθυνος Ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου (ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Η.)

Ομιλεί: Αγγλικά


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ – Δικηγόρος, γλωσσομαθής νομικός, νομικός μεταφραστής, Δ.Σ. Ηρακλείου

Σπουδές:

- Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του University of Kent

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Νομική Σχολή του University of Kent

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διερμηνείας και Μετάφρασης» (Ειδίκευση: Μετάφραση), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξειδίκευση: Επικυρωμένες μεταφράσεις – Νομική μετάφραση – δίκαιο Εθνικού Κτηματολογίου, μισθώσεων, ιδιοκτησίας και συνιδιοκτησίας – Αστικό δίκαιο – Δίκαιο προστασίας δεδομένων

Ομιλεί: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά