Απαραίτητος ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο

Απαραίτητος ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο

Η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου, το οποίο σημειωτέον ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 2-12-2010, αρχικά έληγε στις 31-12-2026 όμως η προθεσμία αυτή συντμήθηκε στις 31-12-2022. Αυτή η προθεσμία λήγει την προαναφερόμενη προθεσμία στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας στις οποίες λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο.

Όλοι οι ιδιοκτήτες είτε αυτοί βρίσκονται σε εξ αδιαιρέτου ακίνητα είτε όχι, θα πρέπει να ελέγξουν στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αν οι εγγραφές των ακινήτων τους είναι σωστές. Τα κτηματολογικά φύλλα που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία την 2η-12-2010 δεν ισχύουν. Αυτά τα εξέδιδε η ανάδοχος εταιρία, για να υποβληθούν ενστάσεις διόρθωσης. Επίσης για να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες, ότι το ακίνητό τους είναι δηλωμένο σωστά στους χάρτες του Κτηματολογίου πρέπει να το ελέγξουν με τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό, γιατί κατά το στάδιο των αρχικών δηλώσεων, ελάχιστοι ιδιοκτήτες προσκόμιζαν τοπογραφικά ή συντεταγμένες βάσει του συστήματος ΕΓΣΑ 87. Μέχρι την 31η-12-2022: α) πρέπει να δηλωθούν και τα αδήλωτα ακίνητα που είναι άγνωστου ιδιοκτήτη, τα οποία μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και β) όσοι έχουν κτίσει οικοδομές σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα να ανεξαρτητοποιήσουν το οικόπεδο και να τακτοποιήσουν την αυθαίρετη οικοδομή για να μπορούν να τη μεταβιβάσουν είτε στα παιδιά τους είτε σε τρίτους.

Η μόνη ρεαλιστική λύση, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, είναι να ερευνήσει ο κάθε ιδιοκτήτης αυθαιρέτου αν μπορεί να ανεξαρτητοποιήσει μόνος του το τμήμα του οικοπέδου στο οποίο έχει κτίσει την οικοδομή, ώστε να μπορεί να μεταβιβάσει το αυτοτελές πλέον οικόπεδο του με την οικοδομή, χωρίς να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα και τη διάθεση, των υπολοίπων συνιδιοκτητών του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί ο καθένας ιδιοκτήτης να κινηθεί χωριστά από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες και να ανεξαρτητοποιήσει το οικόπεδό του, που σημαίνει επιπλέον από την πληρωμή των προστίμων τακτοποίησης και πληρωμή φόρου χρησικτησίας 3%.

Επιπλέον, για να λυθεί το πρόβλημα δεν μπορεί να γίνει αλλαγή της πολεοδομικής νομοθεσίας και να δημιουργηθούν μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα εξαιτίας της ανεξαρτητοποίησης, ούτε να καταργηθούν οι διατάξεις κοινωνίας του Αστικού Κώδικα ώστε να μην χρειάζεται να συναινέσουν ή να ανεχτούν τη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης οι συνιδιοκτήτες του μεγαλυτέρου οικοπέδου. Μπορεί όμως να καταργηθεί ο φόρος χρησικτησίας για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ανεξαρτητοποιούν το ακίνητό τους και ταυτόχρονα τακτοποιούν την αυθαίρετη οικοδομή τους. Αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνουμε, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν κτίσει σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα δεν μπορούν να επιβαρύνονται και με το κόστος της τακτοποίησης της οικοδομής και με το φόρο χρησικτησίας, με αποτέλεσμα το κράτος να μην έχει έσοδα ούτε από την τακτοποίηση ούτε από το φόρο χρησικτησίας. Θα ήταν πιο έξυπνο για το κράτος να καταργήσει το φόρο χρησικτησίας και να εισπράττει τα πρόστιμα της τακτοποίησης, αντί να μην εισπράττει τίποτα, το οποίο προτείνουμε ως τη μόνη ρεαλιστική και λογική λύση για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία.  

*Του Γιώργου Κ. Αράπογλου, Δικηγόρου Ηρακλείου, Υπεύθυνου Ενημέρωσης της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου – Κρήτης.